K okraji viditelného K okraji viditelného

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy ve čtvrtek 8. června 2017 od 17.30 hod. Výstavou osobně provede autor. Vstup na komentovanou prohlídku je zdarma.

Záhy po absolutoriu bylo zřejmé, že nakládání Jana Pištěka s obrazem bude mít zcela specifické rysy. Ve zpětném pohledu v perspektivě další tvorby je zřejmé, že Jana Pištěka cele poutal vznik obrazu jako díla, kterému je uloženo trvání. Je také zřejmé, že ho zajímá proces jeho vzniku, ale nemusí tu být přítomno to, co si představujeme pod slovem malba. Není pochyb, že Jan Pištěk se ocitl hned zpočátku na cestě hledání elementů, z nichž je ustrojen náš svět, hledání elementů, na nichž stojí jeho souhra. A tyto elementy nemusí mít nutně hmotnou povahu. Ačkoliv se formy následujících obrazových cyklů proměňují, zachovává si stále toto hledání tvorbou niternou souvislost. 

Při nepochybné vnitřní souvislosti prochází tvorba Jana Pištěka řadou proměn. Ty se rodí v cyklech bezprostředně vázaných na setkání s přírodou a vegetací. Přírodní motivy vstupující do jeho obrazů mají ale k prostému popisu reálií daleko. Jsou

spíš zjeveními, která se kdykoliv, složeny ze čtyř prazákladních elementů, mohou proměnit v cokoliv jiného. Vždy se ocitají na rozhraní reality a fikce.

Ve zkoumání světa, jeho proměn a přeskupování jeho podob pokračuje Jan Pištěk ve smyslu původního významu slova příroda, řeckého fysis, tedy toho, co se rodí, co žije a umírá a co je také zároveň tím, co to vše působí a řídí. Jako by se v obrazech blížil představám soudobé fyziky, dotýká se malbou tvarů, které mohou sugerovat představu základních stavebních kamenů hmoty, nebo jejich zdánlivě chaotický pohyb pozorovaný v elektronickém mikroskopu. Druhým pólem pak je řada obrazů, jimiž s Janem Pištěkem nahlížíme do kosmu, do mezihvězdného prostoru nebo do experimentů v nichž věda hledá dosud neznámé složky atomu v urychlovači částic. S velkou malířskou uvolněností stvořil autor sugestivní mnohadimenzionální prostory, které nejsou jen kosmologickou uspořádaností, ale jsou v nich obrazem uložena lidská gesta a jejich paměť. Je to zřejmě i kosmos našich myslí.
(...)
Ivan Neumann, kurátor výstavy

KONTAKTGalerie Václava Špály
Národní 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@galerievaclavaspaly.cz

Otevřeno denně
11.00 – 19.00 hod

VSTUPNÉZákladní vstupné | 40 Kč
Studenti | 20 Kč
Senioři nad 60 let a ZTP, děti do 15 let,
studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.