Výstava Pravé poledne je pomyslnou oslavou malby.
Martin Kuriš maluje obrazy, na kterých vidíme právě to, co ho obklopuje.
Titul Rathouského výstavy, rezonuje odkazem k jednomu z esenciálních článků mytologie moderní populární kultury.
Nejedná se o groteskní témata „v prvním plánu“, nýbrž o alegorie, které mají svůj hlubší filozofický, existencionální a humanistický podtext.
Poslední tři roky se zájem Zdeny Šafka přesouvá od člověka k přírodě, k její harmonii, kterou nachází v celku i detailu.
Mlčení existenciální - Mlčení melancholické - Mlčení absolutní. Všechna tato mlčení lze na výstavě Martina Velíška v Galerii Václava Špály zažít. vuje jiný způsob a jiný druh mlčení.
Skutečně je neviditelné ve viditelném jak napsal francouzský filozof. Nepochybně to ví i Jan Pištěk.
Přes důraz, který Bolf v obrazech malovaných pro výstavu Nepatrný dosah povědomí klade na zobrazení krajiny, zůstává ve středu jeho zájmu lidská postava.
František Matoušek pracuje velmi zvláštními pracnými technikami - vytrhává džínovinu a základní rozvržení domalovává akrylovými barvami.
Šárovcovy figury jsou mučené, trhané, působí, jako kdyby byly v záchvatu nelidského hněvu roztrhány a poté v erupcích lítosti znovu spojovány dohromady.
Posedlost: osobní pomníky a cesty do historie
Laboratorní výstavou Pijavice v Galerii Václava Špály pokračuji v pokusech předvádění průběhu vzniku náhodných kreseb. Výstavní prostor proto pojímám jako veřejný atelier.
Stylizačním rámcem je nanejvýš snaha o pevný, kompozičně i světelně sevřený útvar.
Karel Balcar je malířem, který za obsah svých obrazů zcela zvláštním, dokonce manifestačním způsobem ručí.
Jeho malba je zklidňující, svou podstatou tradiční, kultivovaná ve vrstvení lazur i past bravurně kladených na plátno či dřevo klasicky plošného obrazu.
Obrazy 1648 - 2016
Jaroslav Valečka je muž pevných zásad, dlouhodobých plánů a velké píle.
Nová série obrazů Hynka Martince představují zátiší en grisaille.
O svém nejnovějším souboru Galerie (2014 - ...) Ivana Lomová říká, že začal na jedné berlínské výstavě současného umění, „která mne nějak zvlášť nudila, jako by na ní vlastně nebylo nic, na co se koukat'.
OBR
Jan Bačkovský se postupně přesunul k abstraktnímu vyjádření, kterému se věnuje dodnes.
Když Jiří Straka klade dějiště aktu malby na staveniště, jeho „obrazová dimenze“ se již nejeví jako „ dimenze plošná“.
Zatímco u malby je nejdůležitější ten, kdo maluje, pro obraz je určující ten, kdo se dívá.
Kateřina Vincourová
Výstava reflektuje aspekyt života žitého ve snaze o soulad s přírodou a všemi jejími kvalitami
Záznamy automatické kresby budované ve vrstvách s koncepcí neustálého návratu k prvotní čistotě výrazu...
Jiří David, Andy Hope 1930, Florian Meisenberg
Petr Pisařík
Jan Hísek je řadu let nepřehlédnutelnou osobností na domácí výtvarné scéně.
Letní Praha, česká krajina i půvab českých žen očima mimořádného čínského umělce Wu Yi.
Divišova tvorba se vydala v otevřeném prostoru postmoderny za hledáním toho, co odolává chaosu...
Martin Mainer
Šampioni, kteří jsou leitmotivem výstavy v Galerii Václava Špály, však pro tentokrát nejsou jen lidé, ale také zvířata.
Obrazy a sochy
Obrazový projekt umělecké skupiny Reality (Jiří David, Milan Salák, Jan Kadlec).
Výstava videoartu laureáta ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2011.
František Skála se narodil v 50. letech, jako dítě lásky a třídní nenávisti. Utěšené dětství strávil s chabým prospěchem v ulicích tehdejší pražské periférie.
Light Obsession. Posedlost světlem nebo lehká obsese? U Romana Trabury obojí. Ambivalence, přítomná v názvu, je pro něj charakteristická. Tak i tak.
Velká část tvorby fotografa Rudy Prekopa se dotýká základních témat lidského bytí jako vznik a zánik, světlo a tma nebo – a především – času.
Speciálně pro Galerii Václava Špály autor připravil 14 obrazů malovaných olejem na plátně a jeden objekt.
Podkomise pro útlum publicity byla zřízena při Dozorčí a posudkové komisi ústředí B. K. S. na závěr reformy archivní služby, urychlené po ukončení oficiální výstavy B. K. S. v roce 1991.
Způsoby převodu síly v podání malíře a grafika Vladimíra Kokolii odhalí Galerie Václava Špály
Podzim patřil v pražské Galerii Václava Špály fotografickému „eseji“ Pavla Baňky O fotografii.
Výběr ze sbírky české a slovenské fotografie skupiny PPF, který se v létě představil v Galerii Václava Špály pod názvem „Obrazy z dějin fotografie české“, obsahoval díla například od Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho, Ivana Pinkavy nebo Emily Medkové.
Pro Galerii Václava Špály vybral Tono Stano společně s kurátorem výstavy Pavlem Lagnerem zhruba 60 fotografií vzniklých v letech 1992 – 2011. Je pro ně charakteristické, že vše co je černé, je ve skutečnosti bílé a naopak.
Galerie představila nové práce Tomáše Císařovského, patřícího k respektovaným českým malířům střední generace - rozměrné podélné akvarely spojil názvem „KAM AŽ“.
Hořící les
Ty jsi předmět, já jsem podnět
Gagarinova věc
KONTAKTGalerie Václava Špály
Národní 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@galerievaclavaspaly.cz

Otevřeno denně
11.00 – 19.00 hod

VSTUPNÉZákladní vstupné | 40 Kč
Studenti | 20 Kč
Senioři nad 60 let a ZTP, děti do 15 let,
studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.