Záhy po absolutoriu bylo zřejmé, že nakládání Jana Pištěka s obrazem bude mít zcela specifické rysy. Ve zpětném pohledu v perspektivě další tvorby je zřejmé, že Jana Pištěka cele poutal vznik obrazu jako díla, kterému je uloženo trvání. Je také zřejmé, že ho zajímá proces jeho vzniku, ale nemusí tu být přítomno to, co si představujeme pod slovem malba. Není pochyb, že Jan Pištěk se ocitl hned zpočátku na cestě hledání elementů, z nichž je ustrojen náš svět, hledání elementů, na nichž stojí jeho souhra. A tyto elementy nemusí mít nutně hmotnou povahu. Ačkoliv se formy následujících obrazových cyklů proměňují, zachovává si stále toto hledání tvorbou niternou souvislost. 

Při nepochybné vnitřní souvislosti prochází tvorba Jana Pištěka řadou proměn. Ty se rodí v cyklech bezprostředně vázaných na setkání s přírodou a vegetací. Přírodní motivy vstupující do jeho obrazů mají ale k prostému popisu reálií daleko. Jsou spíš zjeveními, která se kdykoliv, složeny ze čtyř prazákladních elementů, mohou proměnit v cokoliv jiného. Vždy se ocitají na rozhraní reality a fikce.

Ve zkoumání světa, jeho proměn a přeskupování jeho podob pokračuje Jan Pištěk ve smyslu původního významu slova příroda, řeckého fysis, tedy toho, co se rodí, co žije a umírá a co je také zároveň tím, co to vše působí a řídí. Jako by se v obrazech blížil představám soudobé fyziky, dotýká se malbou tvarů, které mohou sugerovat představu základních stavebních kamenů hmoty, nebo jejich zdánlivě chaotický pohyb pozorovaný v elektronickém mikroskopu. Druhým pólem pak je řada obrazů, jimiž s Janem Pištěkem nahlížíme do kosmu, do mezihvězdného prostoru nebo do experimentů v nichž věda hledá dosud neznámé složky atomu v urychlovači částic. S velkou malířskou uvolněností stvořil autor sugestivní mnohadimenzionální prostory, které nejsou jen kosmologickou uspořádaností, ale jsou v nich obrazem uložena lidská gesta a jejich paměť. Je to zřejmě i kosmos našich myslí.

Zájem o krajinný prostor od první dekády třetího tisíciletí v tvorbě Jana Pištěka zřetelně zesiluje. Projevuje se i v řadě obrazů krajin, kde přesné rozpoznání toho, kde končí hmota země a začíná prostor nebe, je znemožněno stále svobodnějším malířským postupem. Hmota není hmotou, ale jinou formou energie. Jako by země i nebe pominuly a zářily jako čirá energie, kde elementy nelze rozlišit. V protiskutečné barevnosti se vynořují fragmenty či znaky fantaskních krajin a útvarů v nezměrném prostoru.

I nadále přitahuje Jana Pištěka místo lidského pobytu, nikoli však jen jako výsek hmoty země pokryté vegetací, nad níž pociťujeme vzrušující libost, ale jako manifestace fysis, oné vše ovládající, vše přesahující, stále planoucí mohutnosti. Nyní Pištěk zcela uvolňuje svoje způsoby tvorby. Již nespoléhá na klasické, známé postupy. Je přesvědčen, že obraz může vzniknout jakoukoliv cestou, autor ji jen musí ostražitě hledat. V poslední době vytváří většinou obrazy větších formátů, nikoliv pouhá spodobení krajiny a přírodnin, ale chce se obrazem dotýkat přírody, která je pro člověka „vždy skrytá“. Jako by chtěl pracovat souběžně s ní, jako by nově interpretoval její skryté procesy. Chce se tak dotýkat světa za oponou běžného praktikování, které se tváří jako skutečný život, skutečný svět. A obrazem tak vynáší na plochu plátna to, čeho se dotknul, s čím se potkal a co uviděl a tak to učinil viditelným každému, kdo chce vidět, kdo ví, že svět se v každém okamžiku znovu rodí ve schopnosti údivu. Základní živly budující svět nalézá Jan Pištěk kdekoli, ve vichru, ve výhni vulkánu, v hladké i rozbouřené vodní hladině, dokonce i v prachu a skvrnách podlahy industriálního prostoru.

Recentní tvorba Jana Pištěka stále více spoléhá na materiálovost barvy, s níž nepracuje běžným způsobem. Barva sama jako by určovala událost obrazu. Nicméně je ve velmi pomalém procesu vedena v ploše plátna autorovými zásahy a jeho představou o finálním tvaru. Ona představa je pak neustále konfrontována s vývojem práce s barvou. Malíř nevnucuje skutečnosti tvar, nepřikazuje jí formu. Není to ovšem pouhým spoléháním na jakoukoliv náhodu, ta vlastně neexistuje. Ten okamžik nazývaný náhoda je jen detailem pevně zakotveným v celistvosti řádu světa, který nám není dáno pojmout v úplnosti. Je to výzva, která Jana Pištěka vede k odhalování tajemné skrytosti existence. Detail pak v definitivním díle má sílu hovořit za celek, ze kterého byl vyňat. Sám tvůrčí proces je cestou odkrývající svět v permanentním zrodu, svět stále fluidní, stále neuchopitelný. Dramatičnost některých z těchto recentních obrazů je podtržena svislým členěním, v němž se střetávají barevná energetická kvanta emanovaná neznámým zdrojem. V hutných barevných plochách všech novějších obrazů se vzdouvají napjaté zárodečné tvary hmot vytvářejících možné budoucí vesmíry.

Skutečně je neviditelné ve viditelném jak napsal francouzský filozof. Nepochybně to ví i Jan Pištěk.

Ivan Neumann, kurátor výstavy

Galerie (5)

 

Komentáře

PŘIDAT KOMENTÁŘ
Jméno:
Váš komentář:
 | 

CV — Jan Pištěk

Jan Pištěk
* 1961 v Praze

Studia | Akademie výtvarných umění v Praze


Samostatné výstavy

2015 | Jan Pištěk obrazy, Galerie Aspekt, Brno

2014 | Vzájemná přitažlivost, Galerie Nová síň, Praha

2013 | Pod povrchem, Veletržní palác, NG Praha

2011 | Živly, Galerie 1. patro, Praha

2009 | Galerie ViaArt, Praha 10
          Jan Pištěk, obrazy, Galerie Aspekt, Brno

2008 | Link4Pictures, Výstavní síň Mánes, Praha
          Jan Pištěk, Výstava stodvacátápátá, Výstavní síň Sokolská, Ostrava

2007 | Mezi Nebem a Zemí, Galerie Špejchar, Chomutov
          Z ateliéru, výstavní prostor hotelu Thalia, Praha

2006 | Sny Mr. Williamse, Galerie kritiků, palác Adria, Praha

2004 | Pravda versus fikce, Galerie Louvre, Praha

2000 | Výběr z obrazů, centrální budova banky Austria/Creditanstalt, Praha

1999 | Neohraničené důvěrnosti, Galerie Pecka, Praha

1998 | Jan Pištěk, Centre tchéque de Paris, Paris, France

1997 | Snímání vleže na zádech, Galerie Behémót, Praha

1996 | Landscape, Galerie im Schloss Porcia, Spittal/Drau, Austria
          Budoucnost potřebuje jistotu, Galerie Behémót, Praha
          Ticho, teplo, tekutiny (společně s Tomášem Císařovským
          a Jiřím Kovandou), Galerie JNJ, Praha

1995 | Výběr z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou;
          Dům u Černé věže, České Budějovice
          Krajina, Galerie mladých, Brno

1994 | Neposkvrněná, Galerie Behémót, Praha

1993 | Hledání míry, Galerie Nová síň, Praha

1992 | Pištěk, Hauser, Pribik, Landespavilon, Baden-Württenberg, Stuttgart, Germany

1990 | Jan Pištěk - obrazy, Galerie Mladá fronta, Praha

1988 | Holečkova II (společně s Karlem Kovaříkem a Tomášem Císařovským), Praha

1987 | Holečkova I (společně s Karlem Kovaříkem), Praha

Skupinové výstavy (výběr po roce 2000)

                                                                                                                                                            
2017 | Krajina, Nova galerie, Praha 

2016 | Všichni svatí, Nová galerie, Praha

2015 | Jiná krajina, Galerie kritiků, Praha

2012-13 | Adventus, Galerie U zlatého prstenu, Praha
       
2011 | PBBK 80, práce na papíře, Galerie NTK, Praha

2010-11 | Česká malba 80. let, Galerie Wannieck, Brno

2007 | Měsíce, Galerie Kabinet, Brno
          Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě,
          České muzeum výtvarných umění v Praze

2006 | Noc robotů, Výstavní síň Mánes, Praha
          Příští stanice Arkádia, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem;
          Landschloss Pirna, Germany

2006 | Amor vincit omnia 1, Galerie im Palais am Festungsgraben, Berlin-Mitte, Germany

2005 | Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha
          Andělé, Galerie České plastiky, Praha

2004 | Čistá krása, Galerie kritiků, palác Adria, Praha

2002 | III. Nový zlínský salon, Statní galerie ve Zlíně


Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy,
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie Behémót
a další soukromé sbírky v ČR i zahraničí.
KONTAKTGalerie Václava Špály
Národní 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@galerievaclavaspaly.cz

Otevřeno denně
11.00 – 19.00 hod

VSTUPNÉZákladní vstupné | 40 Kč
Studenti | 20 Kč
Senioři nad 60 let a ZTP, děti do 15 let,
studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.